Obsługa i rozliczanie transakcji opłacanych kartami płatniczymi co najmniej systemów: VISA, VISA ELEKTRON, MASTERCARD, MASTERCARD ELEKTRONIC, MAESTRO

» Opis zapytania

1) Przedmiotem zamówienia jest obsługa i rozliczanie transakcji opłacanych kartami płatniczymi co najmniej systemów: VISA, VISA ELEKTRON, MASTERCARD, MASTERCARD ELEKTRONIC, MAESTRO realizowanych w punktach upoważnionych do przyjmowania zapłaty za usługi i towary kartami płatniczymi powyższych systemów, zlokalizowanych w następujących jednostkach, określonych w załączniku nr 2 do SIWZ.
2) Dane o ilościach terminali dla poszczególnych jednostek (razem 18 terminali) zawiera załącznik nr 2 do SIWZ.
3) Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje zapewnienie wszelkich niezbędnych świadczeń związanych z obsługą transakcji opłacanych kartami płatniczymi, szczegółowo określonymi w załączniku nr 2 do SIWZ
4) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, zawiera załącznik nr 2 do SIWZ oraz załącznik nr 3 do SIWZ (wzór umowy).
5) Termin realizacji zamówienia: od dnia 18.11.2020 r. do dnia 17.11.2024 r. albo do wyczerpania kwoty , , jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w zależności od tego, które z wymienionych zdarzeń nastąpi wcześniej. Obsługa transakcji opłacanych kartami płatniczymi winna rozpocząć się w dniu 18.11.2020 r. W tym dniu Wykonawca winien dokonać wszelkich czynności przygotowujących do realizacji usługi, w szczególności podłączenia wszystkich terminali oraz przeprowadzenia szkoleń w poszczególnych jednostkach Zamawiającego.
6) Miejsce świadczenia usługi: Jednostki Zamawiającego wskazane w załączniku nr 2 do SIWZ.
7) Szczegółowe warunki realizacji zamówienia oraz warunki płatności zawiera wzór umowy stanowiący załącznik nr 3 do SIWZ.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

09.10.2020 | 10:30


» Lokalizacja

Bankowa 12
Katowice 40-007
Województwo: śląskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi bankowe

» Dane nabywcy

Uniwersytet Śląski w Katowicach Dział Zamówień Publicznych
Bankowa 12
Katowice 40-007
Województwo: śląskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się