Inwentaryzacja indywidualnych źródeł ciepła na terenie miasta i gminy Piaseczno

» Opis zapytania

Przedmiot zamówienia obejmuje przeprowadzenie inwentaryzacji indywidualnych źródeł ciepła na terenie miasta i gminy Piaseczno, która będzie wskazywać wszystkie źródła ciepła w każdym lokalu lub budynku położonym na terenie gminy ogrzewanym indywidualnie, w tym w szczególności: mieszkalnym, handlowym, usługowym i użyteczności publicznej – szacunkowo około 22 000 obiektów. Inwentaryzacja zostanie wykonana z wykorzystaniem metody stanowiącej połączenie metody rejestrowej z innymi metodami pozwalającymi na jednoznaczną identyfikację źródła ciepła i sposobu ogrzewania budynku lub lokalu. Zamówienie obejmuje również raport końcowy z przeprowadzonej inwentaryzacji oraz działania informacyjno – promocyjne skierowane do mieszkańców gminy Piaseczno, które mają polegać na doinformowaniu lokalnej społeczności o planowanych przez gminę działaniach inwentaryzacyjnych, sposobie pozyskiwania danych oraz planowanym terminie prac. Wykonawca zadania będzie zobowiązany m.in. do rekrutacji i szkolenia ankieterów, wykonania oraz dystrybucji materiałów promocyjnych, opracowania ankiet, przygotowania systemu do realizacji wywiadów z pominięciem bezpośredniego kontaktu, utworzenia bazy danych oraz opracowania raportu podsumowującego.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

09.10.2020 | 10:00


» Lokalizacja

ul. Kościuszki 5
Piaseczno 05-500
Województwo: mazowieckie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Licencje i oprogramowanie

» Dane nabywcy

Urząd Miasta i Gminy Piaseczno
ul. Kościuszki 5
Piaseczno 05-500
Województwo: mazowieckie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się