158/N/KK - Roboty budowlane – wykonanie remontu mostu przenośnikowego dla TAURON Wydobycie S.A. ZG Sobieski.