PROWADZENIE ZIMOWEGO UTRZYMANIA DRÓG GMINNYCH

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest prowadzenie zimowego utrzymania gminnych: dróg, parkingów oraz innych publicznych miejsc/placów w sezonie zimowym: 2020/2021 r.
Zimowe utrzymanie dróg gminnych realizowane będzie w oparciu o dwie kategorie akcji, tj. akcję bierną oraz akcję czynną. Akcja czynna polegać będzie na bezpośredniej pracy sprzętu i personelu w terenie i prowadzona będzie w systemie interwencyjnym.
Akcja bierna polega na pełnieniu dyżurów (przez 24 h na dobę), w czasie których Wykonawca sprawdza stan dróg i obserwuje warunki pogodowe w celu szybkiego podjęcia decyzji o przystąpieniu do akcji czynnej. Drogi będą utrzymywane w zimie wg dwóch kategorii standardów odśnieżania: I oraz II. Łączna długość dróg objętych I standardem utrzymania wynosi: 54, 55 km; łączna długość dróg objętych II standardem utrzymania wynosi: 94,23 km. Zimowym utrzymaniem objęte są oprócz dróg również inne miejsca. Przedmiot zamówienia obejmuje również po zakończeniu każdego sezonu zimowego: sprzątanie pasa drogowego oraz innych miejsc objętych usługą, szczegółowo wymienionych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Bardziej szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawia Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, w szczególności: specyfikacja techniczna wykonania usługi, dostępna na naszej stronie internetowej ww.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

09.10.2020 | 10:00


» Lokalizacja

Jagiellońska 7
Luborzyca 32-010
Województwo: małopolskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Inne usługi komunalne i środowiskowe

» Dane nabywcy

Gmina Kocmyrzów-Luborzyca
Jagiellońska 7
Luborzyca 32-010
Województwo: małopolskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się