Zakup i dostawa niszczarek

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa niszczarek, w ilości: 1) 15 szt. niszczarek dużych, 2) 50 szt. niszczarek małych, 3) i 1 szt. niszczarki do dokumentów niejawnych. 2. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje: 1) dostawę fabrycznie nowego sprzętu, tzn. nieużywanego przed dniem dostarczenia, pochodzącego z oficjalnych kanałów dystrybucyjnych producenta, w zakresie określonym w Załączniku nr 1 do SIWZ, wraz z jego transportem i wniesieniem w miejsca wskazane przez Zamawiającego, 2) dostarczenie wymaganej do obsługi instrukcji w języku polskim, 3) dostarczenie dokumentacji technicznej i użytkowej związanej z przedmiotem zamówienia, 4) gwarancję jakości udzieloną na okres nie krótszy niż wynikający z Opisu przedmiotu zamówienia, która będzie realizowana zgodnie z treścią § 8 umowy na cały dostarczony sprzęt, na warunkach nie gorszych niż gwarancja producenta, potwierdzoną odrębnymi dokumentami gwarancyjnymi dostarczonymi wraz z tymi produktami. 3. Szczegółowy zakres dostaw zawarty jest w załączniku Nr 1 do SIWZ (Opis przedmiotu zamówienia) oraz Załączniku nr 2 do SIWZ (Wzór umowy).

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

09.10.2020 | 14:30


» Lokalizacja

Okopowa 2a
Lublin 20-950
Województwo: lubelskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Akcesoria biurowe

» Dane nabywcy

Prokuratura Okręgowa w Lublinie
Okopowa 2a
Lublin 20-950
Województwo: lubelskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się