Naprawa central wentylacyjnych i klimatyzacji

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest usługa pod nazwą ,,Naprawa central wentylacyjnych i klimatyzacji”
Przedmiotowe zadanie obejmować będzie:
- dostawa i wymiana filtrów w centralach wentylacyjnych
- sprawdzenie i uzupełnienie gazu w centralach klimatyzacyjnych
- Przegląd central wentylacyjnych pod względem występujących błędów w systemie i poprawności działania.
- potwierdzenie szczelności układu klimatyzacji wpisem do CRO przez uprawnionego instalatora
- sprawdzenie poprawności działania wentylatorów w wentylacji mechanicznej w pompowniach wraz z pomiarem przepływu powietrza na punktach czerpnych
- wykonanie kontrolnych pomiarów przepływu powietrza dostarczanego i wyciąganego z pomieszczeń biurowych w budynku obsługi zbiornika i pomieszczeń socjalnych w budynku socjalno gospodarczym
- Sporządzenie stosownych protokołów z przeglądu i poprawnego działania układów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych.
Miejsce świadczenia usługi: Teren i obiekty należące do Zbiornika Wodnego Nysa
Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia zawiera Załącznik nr 3 do SIWZ.


Złóż ofertę


» Termin składania ofert

08.10.2020 | 09:00


» Lokalizacja

Grzybowska 80/82
Warszawa 00-844
Województwo: dolnośląskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi budowy instalacji

» Dane nabywcy

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie - Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu
Grzybowska 80/82
Warszawa 00-844
Województwo: dolnośląskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się