„Świadczenie usług przy zimowym utrzymaniu dróg powiatowych w sezonie zimowego utrzymania 2020/2021 z podziałem na 12 zadań:

» Opis zapytania

3.2. Zakres zamówienia obejmuje świadczenie usług przy zimowym utrzymaniu dróg powiatowych w sezonie zimowego utrzymania 2020/2021r. z podziałem na 12 zadań, stanowiących odrębne części:

1) Zadanie Nr 1 obejmuje odśnieżanie i zwalczanie śliskości na drogach powiatowych przy użyciu nośnika z napędem min. 2 osiowym z piaskarką o ładowności powyżej 8T i pługiem jednostronnym. Wykaz dróg powiatowych objętych przedmiotem zamówienia stanowi załącznik do SIWZ. Sposób świadczenia usługi zawarty jest w szczegółowej specyfikacji z.u.d.
2) Zadanie Nr 2 obejmuje odśnieżanie i zwalczanie śliskości na drogach powiatowych przy użyciu nośnika z napędem min. 2 osiowym z piaskarką o ładowności powyżej 8 T i pługiem jednostronnym. Wykaz dróg powiatowych objętych przedmiotem zamówienia stanowi załącznik do SIWZ. Sposób świadczenia usługi zawarty jest w szczegółowej specyfikacji z.u.d.
3) Zadanie Nr 3 obejmuje odśnieżanie i zwalczanie śliskości na drogach powiatowych przy użyciu nośnika z napędem min. 2 osiowym z piaskarką o ładowności powyżej 8 T i pługiem jednostronnym. Wykaz dróg powiatowych objętych przedmiotem zamówienia stanowi załącznik do SIWZ. Sposób świadczenia usługi zawarty jest w szczegółowej specyfikacji z.u.d.
4) Zadanie Nr 4 obejmuje odśnieżanie i zwalczanie śliskości na drogach powiatowych przy użyciu nośnika z napędem min. 2 osiowym z piaskarką o ładowności powyżej 8 T i pługiem jednostronnym. Wykaz dróg powiatowych objętych przedmiotem zamówienia stanowi załącznik do SIWZ. Sposób świadczenia usługi zawarty jest w szczegółowej specyfikacji z.u.d.
5) Zadanie Nr 5 obejmuje odśnieżanie i zwalczanie śliskości na drogach powiatowych przy użyciu nośnika z napędem min. 2 osiowym z piaskarką o ładowności powyżej 8 T i pługiem jednostronnym. Wykaz dróg powiatowych objętych przedmiotem zamówienia stanowi załącznik do SIWZ. Sposób świadczenia usługi zawarty jest w szczegółowej specyfikacji z.u.d.
6) Zadanie Nr 6 obejmuje odśnieżanie i zwalczanie śliskości na drogach powiatowych przy użyciu nośnika z napędem min. 2 osiowym z piaskarką o ładowności powyżej 8 T i pługiem jednostronnym. Wykaz dróg powiatowych objętych przedmiotem zamówienia stanowi załącznik do SIWZ. Sposób świadczenia usługi zawarty jest w szczegółowej specyfikacji z.u.d.
7) Zadanie Nr 7 obejmuje załadunek piaskarek ładowarką o pojemności łyżki nie mniejszej niż 2 m3 oraz wysokości podnoszenia min. 4,0 m - miejsce załadunku - Baza materiałowa na Czekaju
8) Zadanie Nr 8 obejmuje Odśnieżanie dróg powiatowych przy użyciu nośnika z napędem min. 3 osiowym z pługiem jednostronnym i dwustronnym. Wykaz dróg powiatowych objętych przedmiotem zamówienia stanowi załącznik do SIWZ. Sposób świadczenia usługi zawarty jest w szczegółowej specyfikacji z.u.d.
9) Zadanie Nr 9 obejmuje odśnieżanie dróg powiatowych przy użyciu nośnika z napędem min. 2 osiowym z pługiem dwustronnym. Wykaz dróg powiatowych objętych przedmiotem zamówienia stanowi załącznik do SIWZ. Sposób świadczenia usługi zawarty jest w szczegółowej specyfikacji z.u.d.
10) Zadanie Nr 10 obejmuje odśnieżanie dróg powiatowych ciągnikiem o min. mocy 150 KM z napędem 2 osiowym wraz z odśnieżarką wirnikową ciągnikową. Wykaz dróg powiatowych objętych przedmiotem zamówienia stanowi załącznik do SIWZ. Sposób świadczenia usługi zawarty jest w szczegółowej specyfikacji z.u.d.
11) Zadanie Nr 11 – Odśnieżanie dróg powiatowych ciągnikiem o min. mocy 230 KM z napędem 2 osiowym wraz z odśnieżarką wirnikową. Wykaz dróg powiatowych objętych przedmiotem zamówienia stanowi załącznik do SIWZ. Sposób świadczenia usługi zawarty jest w szczegółowej specyfikacji z.u.d.
12) Zadanie Nr 12 – Odśnieżanie i zwalczanie śliskości na chodnikach zamiejskich. Sposób świadczenia usługi zawarty jest w szczegółowej specyfikacji z.u.d. Chodniki zamiejskie będą tylko odśnieżane z piaskowaniem w zależności od potrzeb.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

08.10.2020 | 10:00


» Lokalizacja

ul. Konopnickiej 5
Ropczyce 39-100
Województwo: podkarpackie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Inne usługi komunalne i środowiskowe

» Dane nabywcy

Powiat Ropczycko - Sędziszowski
ul. Konopnickiej 5
Ropczyce 39-100
Województwo: podkarpackie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się