Remont i przebudowa ogrodzenia terenu Powiatowego Urzędu Pracy w Krasnymstawie wzdłuż ulicy Mostowej I Browarnej będącego w obszarze zabytkowego układu urbanistycznego miasta Krasnystaw

» Opis zapytania

2.1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane na zadaniu inwestycyjnym pn. „Remont i przebudowa ogrodzenia terenu Powiatowego Urzędu Pracy w Krasnymstawie wzdłuż ulicy Mostowej i Browarnej będącego w obszarze zabytkowego układu urbanistycznego miasta Krasnystaw”.
Zamawiający informuje, że roboty budowlane, będą prowadzone w obiekcie użytkowanym zgodnie z przeznaczeniem przez cały okres realizacji niniejszej inwestycji.
Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego obejmuje m.in. :
- roboty rozbiórkowe,
- roboty ziemne,
- konstrukcje murowe,
- roboty tynkarskie i malarskie,
- roboty izolacyjne,
- budowa opaski odwadniającej budynek,
- wykonanie, dostawa i montaż przęseł stalowych.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

15.10.2020 | 09:00


» Lokalizacja

ul. Mostowa 4
Krasnystaw 22-300
Województwo: lubelskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Nadzór budowlany i inne usługi budowlane
  • Pozostałe prace budowlano-remontowe
  • Usługi aranżacji terenów
  • Usługi budowy instalacji
  • Usługi demontażu
  • Usługi drogowe i kolejowe
  • Usługi pogłębiania i regulacji akwenów i cieków wodnych
  • Usługi projektowe
  • Usługi wykończeniowe, budowy i remontu obiektów

» Dane nabywcy

Powiatowy Urząd Pracy
ul. Mostowa 4
Krasnystaw 22-300
Województwo: lubelskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się