Remont pionów ciepłej wody użytkowej w DS. Ślężak należącym do Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane pod nazwą: Remont pionów ciepłej wody użytkowej w DS. Ślężak należącym do Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Roboty będą polegać na wymianie istniejących pionów instalacji ciepłej wody użytkowej, zasilanej z istniejącego węzła cieplnego, wraz z wymianą instalacji rozprowadzających w poziomie piwnicy i późniejszą zabudową szachtów. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w zał. nr 6 do SIWZ. Wykonanie nowych pionów instalacji centralnej ciepłej wody użytkowej należy zrealizować zgodnie, z załączonym do postępowania (w zał. nr 6 do SIWZ), projektem wykonawczym, pn. „Projekt remontu pionów ciepłej wody użytkowej w budynku zamieszkania zbiorowego”. Projekt wykonawczy obejmuje remont dziewięciu pionów P1 do P9. Zakres prac objętych zamówieniem został ograniczony do wykonania remontu sześciu pionów ciepłej wody użytkowej oznaczonych wg projektu jako P1, P2, P5, P7, P8, P9 oraz wymiany wszystkich instalacji rozprowadzających w poziomie piwnicy. W sporządzeniu ryczałtowej wyceny robót nie należy uwzględniać pionów nr P3, P4, P6.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

16.10.2020 | 11:00


» Lokalizacja

ul. Komandorska 118/120
Wrocław 53-345
Województwo: dolnośląskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi wykończeniowe, budowy i remontu obiektów

» Dane nabywcy

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
ul. Komandorska 118/120
Wrocław 53-345
Województwo: dolnośląskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się