Dostawa artykułów elektrycznych i oświetleniowych dla 10 jednostek organizacyjnych PGW Wody Polskie

» Opis zapytania

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest :
ROZ.2810.88.2020 – „Dostawa artykułów elektrycznych i oświetleniowych dla 10 jednostek organizacyjnych PGW Wody Polskie”
I. Przedmiot specyfikacji
1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa artykułów elektrycznych i oświetleniowych dla jednostek PGW WP.
2. Zamówienie podzielone jest na 10 zadań (części) ze względu na lokalizację oraz przynależność do jednostki organizacyjnej:
Zadanie 1 (cz.1) – RZGW w Białymstoku, ul. Branickiego 17A, 15-085 Białystok,
Zadanie 2 (cz.2) – RZGW w Bydgoszczy, al. Adama Mickiewicza 15, 85-071 Bydgoszcz,
Zadanie 3 (cz.3) – RZGW w Gdańsku, ul. Rogaczewskiego 9/19, 80-804 Gdańsk,
Zadanie 4 (cz.4) – RZGW w Krakowie, ul. Marszałka J. Piłsudskiego 22, 31-109 Kraków,
Zadanie 5 (cz.5) – RZGW w Lublinie, ul. Leszka Czarnego 3, 20-610 Lublin,
Zadanie 6 (cz.6) – RZGW w Rzeszowie, ul. Hanasiewicza 17B, 35-103 Rzeszów,
Zadanie 7 (cz.7) – RZGW w Szczecinie, ul. Tama Pomorzańska 13A, 70-030 Szczecin,
Zadanie 8 (cz.8) – RZGW w Warszawie, ul. Zarzecze 13B, 03-194 Warszawa,
Zadanie 9 (cz.9) – RZGW we Wrocławiu, ul. Norwida 34, 50-950 Wrocław,
Zadanie 10 (cz.10)– RZGW w Poznaniu, ul. Chlebowa 4/8, 61-003 Poznań.
3. Szczegółowy Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 5 do SIWZ – Formularz asortymentowo-cenowy.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

12.10.2020 | 11:00


» Lokalizacja

ul. Chlebowa 4/8
Poznań 61-003
Województwo: brak
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Urządzenia elektryczne i elektroniczne
  • Oświetlenie i akcesoria

» Dane nabywcy

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, ul. Żelazna 59 A, 00-848 Warszawa, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu
ul. Chlebowa 4/8
Poznań 61-003
Województwo: brak
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się