Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia przy ul. Szkolnej 16 w Lublinie, Delegatury w Białej Podlaskiej przy ul. Warszawskiej 12c, Delegatury i Centrum Usług Wspólnych w Chełmie przy ul. Ceramicznej 1 oraz Delegatury w Zamościu przy ul. Partyzantów 3

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia przy ul. Szkolnej 16 w Lublinie, Delegatury w Białej Podlaskiej przy ul. Warszawskiej 12c, Delegatury i Centrum Usług Wspólnych w Chełmie przy
ul. Ceramicznej 1 oraz Delegatury w Zamościu przy ul. Partyzantów 3 w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczenia przesyłek pocztowych oraz zwrotów przesyłek niedoręczonych, zgodnie z przepisami:
a) Ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe (t.j.Dz.U.2020.1041 ze zm.),
b) innych aktów prawnych związanych z realizacją usług będących przedmiotem postępowania, wydanych na podstawie ustawy
c) międzynarodowych przepisów pocztowych,
oraz transport przesyłek z ww. siedzib Zamawiającego do placówek nadawczych Wykonawcy przez 5 dni w tygodniu od poniedziałku do piątku.
Szacunkowa ilość nadawanych najczęściej rodzajów przesyłek została wskazana w formularzu kosztorysu ofertowego stanowiącym Załącznik nr 7 do specyfikacji.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 4 do specyfikacji

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

07.10.2020 | 10:00


» Lokalizacja

20-124 Lublin


» Kategoria asortymentowa

  • Chemia przemysłowa
  • Usługi kurierskie i pocztowe

» Dane nabywcy

Lubelski Oddział Wojewódzki NFZ
ul.Szkolna 16
20-124 Lublin
telefon: Brak
fax: Brak
email: Brak
nip: Brak
regon: Brak


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się