Wykonanie remontu lokalu mieszkalnego nr 574 w budynku przy ul. Blacharskiej 1 w Warszawie w branżach ogólnobudowlanej, sanitarnej i elektrycznej.

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót polegających na remoncie lokalu nr 574 w budynku przy ul. Blacharskiej 1 w Warszawie w zakresie objętym trzema przedmiarami robót w branży: budowlanej, sanitarnej i elektrycznej (Rozdział V SIWZ) oraz na podstawie Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót dla poszczególnych branż (Rozdział IV SIWZ) mający na celu przywrócenie mu funkcji służących do zaspokojenia potrzeb bytowych.
3.1.1. Roboty w branży budowlanej obejmuje wykonanie robót w lokalu: rozbiórkowych; posadzkarskich; murarsko - tynkarskich; stolarskich; malarskich; wywóz elementów z rozbiórki na zwałkę.
3.1.2. Roboty w branży sanitarnej obejmuje wykonanie robót:
- wymianie instalacji lokalowej wod-kan
- wymianie urządzeń sanitarnych,
- wymianie armatury sanitarnej,
- sprawdzenie szczelności instalacji zw i c.w.,
- wymianie kuchni gazowej,
- próbie ciśnieniowej instalacji gazowej, i inne zawarte w siwz.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

15.10.2020 | 10:00


» Lokalizacja

02-660 Warszawa


» Kategoria asortymentowa

  • Nadzór budowlany i inne usługi budowlane
  • Pozostałe prace budowlano-remontowe
  • Usługi aranżacji terenów
  • Usługi budowy instalacji
  • Usługi demontażu
  • Usługi drogowe i kolejowe
  • Usługi pogłębiania i regulacji akwenów i cieków wodnych
  • Usługi projektowe
  • Usługi wykończeniowe, budowy i remontu obiektów

» Dane nabywcy

Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów m. st. Warszawy
ul. Irysowa 19
02-660 Warszawa
telefon: Brak
fax: Brak
email: Brak
nip: Brak
regon: Brak


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się