Dostawa krążników dla TAURON Wytwarzanie S.A. - Oddział Elektrownia Łaziska.

» Opis zapytania

Zapraszamy do złożenia oferty cenowej z uwzględnieniem maksymalnych upustów cenowych w kolejnej rundzie postępowania na dostawę:

• KRĄŻNIK 1-63,5/20x600/608/626mm S14x9 TYP N PRZENOŚNIK TAŚMOWY - szt. 20
• KRĄŻNIK 89/20x150/200mm M16 TYP N PRZENOŚNIK TAŚMOWY – szt. 20
• KRĄŻNIK 3-108/63,5/20x750/758/788mm S14x15 TYP N PRZENOŚNIK TAŚMOWY– szt. 25

Krążniki należy wykonać z łożyskami firm SKF lub FAG lub TIMKEN.

1. Warunki ogólne zapytania:
- transport na bazie DDP – magazyn Zamawiającego: TAURON Wytwarzanie S.A. - Oddział Elektrownia Łaziska w Łaziskach Górnych, 43-170 Łaziska Górne, ul. Wyzwolenia 30 zgodnie z INCOTERMS 2020.
- termin ważności oferty nie krótszy niż 30 dni,
- warunki płatności: przelew 30 dni od daty otrzymania faktury,
- towar musi być fabrycznie nowy,
- wymagany okres gwarancji: gwarancja 18 miesięcy od daty dostawy Towaru, nie dłużej jednak niż 12 miesięcy od daty zabudowy Towaru.
- wraz z dostawą wymagane świadectwo jakości.

Złożenie oferty jest równoznaczne z akceptacją warunków określonych przez Zamawiającego w opisie zapytania.

2. Na platformie zakupowej należy podać cenę jednostkową netto towaru, oferowany termin realizacji dostawy, nr rachunku bankowego, na który dokonane będą płatności.
Oferta najkorzystniejsza zostanie wybrana na podstawie kryterium: cena - 100%

3. W zakładce "Dokumenty" znajduje się podręcznik Oferenta.

4.Zastrzeżenia Zamawiającego:
4.1. Zamawiającemu przysługuje prawo unieważnienia, odstąpienia lub powtórzenia Zapytania elektronicznego RFx bez podania przyczyn. Z tego tytułu Oferentom nie przysługują żadne roszczenia wobec Zamawiającego.
4.2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia dogrywki w formie kolejnej rundy zapytania elektronicznego.
5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert w formie fax-u lub e-maila. Oferty należy składać tylko w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

05.10.2020 | 10:00


» Lokalizacja

Centrum Zarządzania TAURON Wytwarzanie S.A.
ul. Promienna 51
43-603 Jaworzno


» Kategoria asortymentowa

  • Materiały konstrukcyjne

» Dane nabywcy

Centrum Zarządzania TAURON Wytwarzanie S.A.


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się