Pełnienie nadzoru nad opracowaniem dokumentacji projektowej i robotami budowlanymi w ramach projektu POIiŚ 5.1-14 pn.: „Prace na linii kolejowej C-E 65 na odc. Chorzów Batory – Tarnowskie Góry – Karsznice – Inowrocław – Bydgoszcz – Maksymilianowo”, dla zadań inwestycyjnych pn.: a) LOT A - Prace na linii kolejowej 131 na odcinku Chorzów Batory (km 5,900) – Nakło Śląskie (km 29,000), b) LOT B - Prace na linii kolejowej 131 na odcinku Nakło Śląskie (km 29,000) – Kalina (km 66,800), c) LOT C - Prace na liniach kolejowych nr 131, 686, 687, 704 na odcinku Kalina (km 66,800) – Rusiec Łódzki (km 137,500), d) LOT D - Prace na liniach kolejowych nr 131, 542, 739 na odcinku Rusiec Łódzki (km 137,500) – Zduńska Wola Karsznice (km 170,212)

Nadzór budowlany i inne usługi budowlane
30d
19 Lipiec 2019 10:00

Zadanie Nr 1 - Przebudowa drogi powiatowej nr 1412 R Lubenia – Połomia – budowa chodnika w km 0+715 do 1+125 w miejscowości Lubenia Zadanie Nr 2 - Przebudowa drogi powiatowej nr 1396R Wilkowyja - Malawa - Wola Rafałowska Chmielnik – budowa chodnika w km 2+875 do 3+230 w miejscowości Malawa Zadanie Nr 3 - Przebudowa drogi powiatowej nr 1397R Słocina - Malawa – budowa chodnika w km 2+450 do 2+800 w miejscowości Malawa Zadanie Nr 4 - Przebudowa drogi powiatowej nr 1413R Niebylec - Blizianka - Sołonka - Straszydle – budowa chodnika w km 8+800 do 8+990 w miejscowości Sołonka Zadanie Nr 5 - Przebudowa drogi powiatowej nr 1411R Babica - Lubenia – Błażowa – budowa chodnika w km 10+510 do 10+760 w miejscowości Straszydle

Usługi drogowe i kolejowe
16d
05 Lipiec 2019 10:00