Powrót

Oświetlenie LED dla zaplecza sklepów sieci Żabka

» Opis zapytania

Szanowni Państwo,

Celem zapytania jest zebranie informacji i dostępnych rozwiązań w zakresie oświetlenia Led dla zapleczy sieci Żabka.

Obecny standard oświetlenia zapleczowego to:

GTV Omnia hermetyczna LED 36W 320 0Lm120cm 220-240V IP65 400 K - około 4 szt per sklep
Czujnik pas. OR-CR-212 <360 mikrofalowy z osłoną - około 3 szt per sklep
GTV Wenus plafoniera D13 LED z czujnikiem mikrofalowym 1100LM - około 3 szt per sklep

Planujemy zakup dla 5500 sklepów + przyszłoroczne realizacje.

Proszę o przedstawienie alternatyw, których specyfikacja techniczna będzie taka sama lub lepsza.

W razie pytań proszę o kontakt:

Paweł Lorencen
Lorencen.Pawel@zabka.plŻABKA POLSKA zastrzega sobie prawo do dowolnego wyboru podmiotu/podmiotów, z którymi będą prowadzone negocjacje w odniesieniu do części lub całości zakresu złożonych odpowiedzi oraz do zawarcia umowy z wieloma wyłonionymi Oferentami w drodze negocjacji, przy czym zakres umowy może obejmować całość lub część zakresu złożonej odpowiedzi na Zapytanie Ofertowe. Spółka zastrzega sobie prawo do odwołania procesu wyboru Oferenta i odstąpienia od negocjacji bez podania przyczyn. Z tego tytułu nie przysługują żadne roszczenia wobec Zapraszającego. Niniejsze Zapytanie stanowi zaproszenie do negocjacji w rozumieniu art. 72 k.c., a tym samym nie mają zastosowania przepisy dotyczące oferty w rozumieniu art. 66 i n. k.c.

Oferent zobowiązuje się do traktowania wszelkich informacji wynikających z niniejszego Zapytania Ofertowego jako poufne. Informacje dotyczące faktu zaproszenia Oferenta do udziału w niniejszym postępowaniu ofertowym, faktu złożenia oferty, prowadzenia negocjacji handlowych oraz zawartych umów mogą być udzielane przez Oferenta jedynie po uzyskaniu pisemnej zgody Spółki na przekazywanie osobom trzecim lub publikację takich informacji.
Firma Żabka Polska zobowiązuje się do zachowania poufności przekazanych informacji. Dostęp do nich będzie miał jedynie zespół projektowy obejmujący pracowników Żabka Polska.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

24.06.2019 | 08:00


» Lokalizacja

61-894 Poznań


» Kategoria asortymentowa

Brak sprecyzowanej kategorii

» Dane nabywcy

Departament Techniczny
plac Andersa 7
61-894 Poznań
telefon: Brak
fax: Brak
email: Brak
nip: Brak
regon: Brak


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się