Promocja projektów dla zadań realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020, w tym: CZĘŚĆ I: wykonanie 2 tablic informacyjno-pamiątkowych dla : „Ograniczenie emisji spalin poprzez rozbudowę sieci dróg rowerowych, znajdujących się w Koncepcji rozwoju systemu transportu Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego, dla: Część nr 1 – Nawra- Kończewice- Chełmża- Zalesie- Kiełbasin- Mlewo- Mlewiec- Srebrniki- Sierakowo w ciągu dróg wojewódzkich nr: 551, 649, 554” CZĘŚĆ II: wykonanie 2 tablic informacyjno-pamiątkowych dla : „Ograniczenie emisji spalin poprzez rozbudowę sieci dróg rowerowych, znajdujących się w Koncepcji rozwoju systemu transportu Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego, dla: Część nr 2 – Złotoria – Nowa Wieś – Lubicz Górny – w ciągu drogi wojewódzkiej nr 657” CZĘŚĆ III: wykonanie 2 tablic informacyjno-pamiątkowych dla : „Ograniczenie emisji spalin poprzez rozbudowę sieci dróg rowerowych, znajdujących się w Koncepcji rozwoju systemu transportu Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego, dla: Część nr 3 – Toruń – Mała Nieszawka – Wielka Nieszawka - Cierpice w ciągu dróg wojewódzkiej nr 273”

Marketing and PR services
1d, 14h, 0m
29 October 2020 09:45
  • 1