Budowa sieci wodociągowej na odcinku Mełno-Boguszewo

» Notice description

Gmina Gruta realizuje zadanie pn.
Budowa sieci wodociągowej na odcinku Mełno-Boguszewo

Projektowane spięcie wodociągowe przebiegać będzie po następujących działkach:
dla gminy Gruta DZ. 239,298,101/8,101/3
JEDNOSTKA EWIDENCYJNA :GRUTA 040602_2
OBRĘB 008 MEŁNO
DZ. 47,48/2,86/2,85/2
JEDNOSTKA EWIDENCYJNA :GRUTA 040602_2
OBRĘB 0007 KITNOWO


Zamawiający w załącznikach od nr 1 do nr 2 - przedstawił opis techniczny przedmiotu zamówienia.
Zamawiający dopuszcza zastosowanie przez Wykonawcę równoważnych rozwiązań technicznych, zastosowanie na zaproponowanym przez projektanta poziomie lub o wyższej jakości materiałów budowlanych. Przedmiot zamówienia ma spełniać wszystkie aktualnie obowiązując wymagania zgodnie z Prawem budowlanym i przeznaczeniem budynku.

Zamawiający wymaga od Wybranego Wykonawcy złożenia przed terminem podpisania umowy kosztorysu z uwzględnieniem zaproponowanych materiałów o jakości równoważnej lub wyższej.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

08.10.2020 | 10:00


» Location

Gruta 244
Gruta 86-330
Województwo: kujawsko-pomorskie
Polska


» Category assortment

  • Construction supervision and other construction services
  • Other construction and renovation works
  • Landscaping services
  • Technical building installation services
  • Dismantling services
  • Road and railroad services
  • Dredging and regulation of water bodies and watercourses
  • Design services
  • Finishing and renovation works

» Buyer data

Gmina Gruta
Gruta 244
Gruta 86-330
Województwo: kujawsko-pomorskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in