Opracowanie dokumentacji technicznej przystosowania budynku zarządzanego przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy przy ul. Broniewskiego 56 dla potrzeb Ośrodka Pomocy Społecznej dzielnicy Bielany m. st. Warszawy

» Notice description

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji technicznej przystosowania budynku zarządzanego przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy przy ul. Broniewskiego 56 dla potrzeb Ośrodka Pomocy Społecznej dzielnicy Bielany m. st. Warszawy.
3.1. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia został określony w:
3.1.1. Załączniku nr 1 do SIWZ: Opis przedmiotu zamówienia
3.1.2. Załączniku nr 2 do SIWZ: Istotne postanowienia umowy


Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

01.10.2020 | 10:00


» Location

ul. Grębałowska
Warszawa 01-808
Województwo: mazowieckie
Polska


» Category assortment

  • Construction supervision and other construction services
  • Other construction and renovation works
  • Landscaping services
  • Technical building installation services
  • Dismantling services
  • Road and railroad services
  • Dredging and regulation of water bodies and watercourses
  • Design services
  • Finishing and renovation works

» Buyer data

Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
ul. Grębałowska
Warszawa 01-808
Województwo: mazowieckie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in