Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego.

» Notice description

Przedmiot zamówienia dotyczy: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego w zakresie: Ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk, Ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk, Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych, Ubezpieczenia autocasco, Ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów, Ubezpieczenia Assistance.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

06.10.2020 | 09:15


» Location

ul. Rynek 41
Bolesławiec 59-700
Województwo: dolnośląskie
Polska


» Category assortment

  • Insurance

» Buyer data

Gmina Miejska Bolesławiec
ul. Rynek 41
Bolesławiec 59-700
Województwo: dolnośląskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in