Remont drogi gminnej nr 376005T Pawłowice – Boleścice – Wojciechowice

» Notice description

1. Przedmiotem zamówienia jest
Remont drogi gminnej nr 376005T Pawłowice – Boleścice – Wojciechowice
Zadanie dotyczy remontu odcinków drogi gminnej oraz remontu dwóch obiektów
mostowych leżących w ciągu tej drogi, w następującym zakresie:
Remont mostu w Pawłowicach oraz remont odcinka drogi w km 0+000 ÷ 0+566
Remont mostu w Boleścicach oraz remont odcinka drogi w km 2+214 ÷ 3+260
2. Przedmiot zamówienia obejmuje:
Zakres prac obejmuje roboty budowlane w zakresie remontu obiektów mostowych oraz remont drogi gminnej (szczegółowy zakres określają przedmiary robót).
Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z:
1) przedmiarem robót
2) Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót,
zwaną w dalszej treści umowy STWiOR
3. Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej (na własny koszt) na terenie objętym zakresem rzeczowym zadania, zdobył wszelkie informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty i rzetelnej wyceny przedmiotu zamówienia.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

09.10.2020 | 10:00


» Location

Dworcowa 20
Sędziszów 28-340
Województwo: świętokrzyskie
Polska


» Category assortment

  • Road and railroad services

» Buyer data

Gmina Sędziszów
Dworcowa 20
Sędziszów 28-340
Województwo: świętokrzyskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in