Zakup i dostawa laptopów wraz z oprogramowaniem do krośnieńskich szkół podstawowych w ramach projektu pn. „Moja wiedza – moja przyszłość” realizowanego w ramach Osi Priorytetowej IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.2 Poprawa jakości kształcenia ogólnego RPO WP 2014 - 2020

» Notice description

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa laptopów wraz z oprogramowaniem do krośnieńskich szkół podstawowych w ramach projektu pn. „Moja wiedza – moja przyszłość” realizowanego w ramach Osi Priorytetowej IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działania 9.2 Poprawa jakości kształcenia ogólnego RPO WP 2014 - 2020.
Oferowany sprzęt i oprogramowanie mają być fabrycznie nowe, nieużywane oraz nieeksponowane na wystawach lub imprezach targowych, sprawne technicznie.

Szczegółowy opis zamówienia znajduje się w załączniku do SIWZ (formularzu oferty).

2. Zamawiający dopuszcza przedstawienie oferty na asortyment o co najmniej równoważnych parametrach, zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.

3. W ramach umowy wykonawca na swój koszt zobowiązuje się do dostawy przedmiotu umowy bezpośrednio do krośnieńskich szkół podstawowych według wykazu sporządzonego przez Zamawiającego.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

01.10.2020 | 10:00


» Location

Lwowska 28A
Krosno 38-400
Województwo: podkarpackie
Polska


» Category assortment

  • Hardware, parts and accessories

» Buyer data

Gmina Miasto Krosno
Lwowska 28A
Krosno 38-400
Województwo: podkarpackie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in

Stay up to date with the news from the market
 

Requests from IT and telecommunications category published on OnePlace in last 10 days.