Przeprowadzenie certyfikacji gospodarki leśnej w systemie PEFC w nadleśnictwach nadzorowanych przez RDLP w Białymstoku.

» Notice description

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie certyfikacji gospodarki leśnej w systemie PEFC w nadleśnictwach nadzorowanych przez RDLP w Białymstoku, według standardów PEFC dla Polski, dla 28 nadleśnictw wchodzących w skład Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku. Szczegółowo zamówienie dotyczy przeprowadzenia audytu certyfikacyjnego, wydanie certyfikatu i nadzór nad certyfikatem poprzez przeprowadzenie dwóch audytów nadzoru.
Podstawowe dane charakteryzujące przedmiot zamówienia:
- Ilość nadleśnictw – 28,
- powierzchnia ogólna – 572 855,35 ha ,
- powierzchnia leśna – 542 306,78 ha.

Warunki dodatkowe dotyczące przedmiotu zamówienia:
1) Wymagany termin realizacji: audyt certyfikacyjny musi zakończyć się do upływu 30 dni od dnia zawarcia umowy, natomiast ostateczny termin zakończenia realizacji zamówienia – do 30 miesięcy od dnia zawarcia umowy.
2) Audyt rozpocznie się nie później niż w ciągu 3 dni od dnia przekazania wykonawcy przez zamawiającego dokumentacji gospodarki leśnej zgodnie z pisemnym wykazem dokumentów przekazanym zamawiającemu przez wykonawcę najpóźniej w dniu zawarcia umowy.
3) Audyt będzie wykonywany w języku polskim lub w obecności tłumacza, zatrudnionego przez wykonawcę.
4) Wykonawca przyjmie informacje na temat gospodarki leśnej niezbędne do przeprowadzenia audytu dostarczone przez nadleśnictwa oraz RDLP w Białymstoku w języku polskim.
5) Raport z audytu dostarczony do RDLP w Białymstoku zostanie sporządzony w języku polskim.
6) Wstępna wersja raportu zostanie przedstawiona RDLP w Białymstoku nie później niż w ciągu 15 dni od zakończenia audytu, raport końcowy zostanie dostarczony w terminie 7 dni od dostarczenia wstępnej wersji raportu.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

01.10.2020 | 12:00


» Location

ul. Lipowa 51
Białystok 15-424
Województwo: podlaskie
Polska


» Category assortment

  • Audit and controlling

» Buyer data

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Białymstoku
ul. Lipowa 51
Białystok 15-424
Województwo: podlaskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in