Budowa sieci kanalizacji deszczowej wraz ze zbiornikiem retencyjnym w miejscowości Żelistrzewo – etap I

» Notice description

1. Przedmiotem zamówienia jest „Budowa sieci kanalizacji deszczowej wraz ze zbiornikiem retencyjnym w miejscowości Żelistrzewo – etap I”.
2. Przedsięwzięcie wykonane zostanie w ramach zadania: „Poprawa efektywności wód opadowych poprzez budowę systemów kanalizacji deszczowej na terenie gmin Związku Międzygminnego Zatoki Puckiej – kanalizacja deszczowa w Żelistrzewie”.
3. Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w załączniku nr 6 do SIWZ „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia” (SOPZ).

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

08.10.2020 | 10:00


» Location

ul. 10 Lutego 29
Puck 84-100
Województwo: pomorskie
Polska


» Category assortment

  • Construction supervision and other construction services
  • Other construction and renovation works
  • Landscaping services
  • Technical building installation services
  • Dismantling services
  • Road and railroad services
  • Dredging and regulation of water bodies and watercourses
  • Design services
  • Finishing and renovation works

» Buyer data

Urząd Gminy Puck
ul. 10 Lutego 29
Puck 84-100
Województwo: pomorskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in