Dostawa płynów do terapii nerkozastępczej dla potrzeb Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii w Szpitalu Wojewódzkim im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie.

» Notice description

Dostawa płynów do terapii nerkozastępczej dla potrzeb Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii w Szpitalu Wojewódzkim im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

05.10.2020 | 10:00


» Location

Lwowska 1
Tarnów 33-100
Województwo: małopolskie
Polska


» Category assortment

  • Medical equipment

» Buyer data

Szpital Wojewódzki im. św. Łukasza SPZOZ
Lwowska 1
Tarnów 33-100
Województwo: małopolskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in