POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PN. Obłożenie opaski scalającej budynek płytkami klinkierowymi - 9,9 m2.

» Notice description

1. Przedmiotem zamówienia jest obłożenie opaski scalającej budynek płytkami klinkierowymi - 9,9 m2.
2. Jest to dokończenie budynku użyteczności publicznej Purda 12A w ramach projektu współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014- 2020, Oś Priorytetowa 4 Efektywność energetyczna, Działanie 4.3 Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków, Poddziałanie 4.3.1 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

08.10.2020 | 11:15


» Location

Purda 19
Purda 11-030
Województwo: warmińsko-mazurskie
Polska


» Category assortment

  • Finishing and renovation works

» Buyer data

Gmina Purda
Purda 19
Purda 11-030
Województwo: warmińsko-mazurskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in