Zimowe utrzymanie dróg publicznych gminnych na terenie Miasta i Gminy Myślenice

» Notice description

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w szczególności: odśnieżania dróg, posypywania piaskiem dróg i chodników, stosowanie solanki w chwili pojawienia się gołoledzi oraz bieżąca likwidacja śliskości, w tym śliskości pośniegowej.

Szczegółowy opis przedmiotu umowy, w tym wykaz i kolejność odśnieżania dróg , zakres obowiązków związanych z odśnieżaniem, odladzaniem i zabezpieczaniem materiałów wykorzystywanych przez Wykonawcę dla celów związanych z umową, oraz informacje dotyczące terminów podejmowania przez Wykonawcę powyższych obowiązków, zawiera specyfikacja istotnych warunków zamowienia

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

08.10.2020 | 11:00


» Location

Rynek 8/9
Myślenice 32-400
Województwo: małopolskie
Polska


» Category assortment

  • Other utilities and environmental services

» Buyer data

Gmina Myślenice
Rynek 8/9
Myślenice 32-400
Województwo: małopolskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in