Wykonanie wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania w lokalach mieszkalnych

» Notice description

Wykonanie wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania w lokalach mieszkalnych znajdujących się w Tarnowie przy: Krasińskiego 16, Mościckiego 21, Starowolskiego 14. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w przedmiarze robót (kosztorysy ślepe), w załączeniu dokumentacja budowlana.


Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

07.10.2020 | 08:45


» Location

ul. Waryńskiego 9
Tarnów 33-100
Województwo: małopolskie
Polska


» Category assortment

  • Construction supervision and other construction services
  • Other construction and renovation works
  • Landscaping services
  • Technical building installation services
  • Dismantling services
  • Road and railroad services
  • Dredging and regulation of water bodies and watercourses
  • Design services
  • Finishing and renovation works

» Buyer data

Miejski Zarząd Budynków Sp. z o.o.
ul. Waryńskiego 9
Tarnów 33-100
Województwo: małopolskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in