Zimowe utrzymanie dróg gminnych w Gminie Godów

» Notice description

Przedmiotem zamówienia jest zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie gminy Godów w sołectwach: Godów, Gołkowice, Skrbeńsko, Skrzyszów, Łaziska, Krostoszowice, Podbucze. Zimowe utrzymanie dróg obejmuje w szczególności przygotowanie, gromadzenie oraz przechowywanie materiałów do usuwania śliskości na drogach, usuwanie śniegu z dróg, usuwanie oblodzeń z dróg oraz posypywanie dróg. Do zakresu zimowego utrzymania dróg wchodzi również sprzątanie po okresie zimowych, tj. należy uprzątnąć kruszywa z dróg oraz poboczy. Sprzątanie to nie będzie osobno płatne. Wynagrodzenie za tę usługę należy ująć w cenie oferty.
Zamawiający przewiduje ryczałt za gotowość wykonania usługi w wysokości 50,00 zł/dzień brutto za każdy ciągnik lub samochód (2 pojazdy na każdą z części zamówienia), w przypadku braku świadczenia usługi odśnieżania i zwalczania gołoledzi w danym dniu.

Do posypywania dróg należy używać wyłącznie kruszywo naturalne o uziarnieniu od 2 mm do 4 mm oraz sól drogową dostarczoną przez zamawiającego.
Nie dopuszcza się stosowania odpadów skały płonnej lub przepalonej.
Zamówienie zostało podzielone na 5 części:
część 1 – Skrzyszów,
część 2 – Godów,
część 3 – Gołkowice, Skrbeńsko,
część 4 – Podbucze, Krostoszowice,
część 5 – Łaziska.

Szczegółowe zestawienie dróg dotyczące akcji zima 2020/2021 stanowi załącznik nr 8 do SIWZ.

Zamawiający wymaga utrzymania dróg gminnych w III standardzie jakości określonym w załączniku nr 1 do Zarządzenia nr 46 Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 25.10.1994r.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

02.10.2020 | 10:00


» Location

ul. 1 Maja 53
Godów 44-340
Województwo: śląskie
Polska


» Category assortment

  • Other utilities and environmental services

» Buyer data

Gmina Godów
ul. 1 Maja 53
Godów 44-340
Województwo: śląskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in