NAPRAWA NAWIERZCHNI BITUMICZNEJ JEZDNI NA OBIEKTACH MOSTOWYCH: M100 I M101, CELEM POPRAWY BEZPIECZEŃSTWA UŻYTKOWANIA DROGI DW 793 NA ODCINKU OD KM 33+300 DO 33+650 W MYSZKOWIE

» Notice description

Niniejsze zadanie obejmuje swym zakresem: oznakowanie miejsca robót, frezowanie, rozbiórkę nawierzchni na obiektach, ułożenie nowej nawierzchni bitumicznej jezdni, pomiary geodezyjne, czyszczenie połączenia krawężnika mostowego z nawierzchnią jezdni oraz chodników z porastającej roślinności. Szczegóły zadania opisane zostały w Opisie Przedmiotu Zamówienia, Przedmiarze Robót i specyfikacjach

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

08.10.2020 | 09:00


» Location

Lechicka 24
Katowice 40-609
Województwo: śląskie
Polska


» Category assortment

  • Construction supervision and other construction services
  • Other construction and renovation works
  • Landscaping services
  • Technical building installation services
  • Dismantling services
  • Road and railroad services
  • Dredging and regulation of water bodies and watercourses
  • Design services
  • Finishing and renovation works

» Buyer data

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach
Lechicka 24
Katowice 40-609
Województwo: śląskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in