Stworzenie oprogramowania komputerowego do obsługi Krajowego Rejestru Operacji Naczyniowych wraz z usługą rocznego serwisu i nadzoru autorskiego.

» Notice description

1. Przedmiotem zamówienia jest stworzenie oprogramowania komputerowego do obsługi Krajowego Rejestru Operacji Naczyniowych wraz z usługą rocznego serwisu i nadzoru autorskiego, zwanego dalej „oprogramowaniem”.
2. Opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do SIWZ.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

01.10.2020 | 09:30


» Location

Al. Powstańców Wielkopolskich 72
Szczecin 70-111
Województwo: zachodniopomorskie
Polska


» Category assortment

  • Software development

» Buyer data

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 2 PUM w Szczecinie
Al. Powstańców Wielkopolskich 72
Szczecin 70-111
Województwo: zachodniopomorskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in