Wykonanie oświetlenia w mieście Tychy

» Notice description

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie oświetlenia w mieście Tychy z podziałem na zadania.
Każde z zadań obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej zgodnie z aktualnymi przepisami, aktualnym poziomem wiedzy technicznej i warunkami wydanymi przez Wydział Komunalny, Ochrony Środowiska i Rolnictwa oraz wykonanie robót budowlanych zgodnie z przepisami techniczno-budowlanymi.

Podczas realizacji prac projektowych należy wziąć pod uwagę Program Funkcjonalno-Użytkowy, warunki wraz z mapkami lokalizacyjnymi oraz zestawieniem ilościowym wydane przez Wydział Komunalny, Ochrony Środowiska i Rolnictwa oraz inwentaryzację drzew i krzewów.

Uwaga:
Do obowiązków wykonawcy należeć będzie wykonanie dokumentacji zgodnie z obowiązującymi przepisami, uzyskanie wszystkich niezbędnych warunków, uzgodnień, opinii i map wymaganych prawem budowlanym, obsługę geodezyjną i dendrologiczną, sporządzenie dokumentacji powykonawczej.


Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

13.10.2020 | 10:15


» Location

Al. Niepodległości 49
Tychy 43-100
Województwo: śląskie
Polska


» Category assortment

  • Construction supervision and other construction services
  • Other construction and renovation works
  • Landscaping services
  • Technical building installation services
  • Dismantling services
  • Road and railroad services
  • Dredging and regulation of water bodies and watercourses
  • Design services
  • Finishing and renovation works

» Buyer data

Prezydent Miasta Tychy
Al. Niepodległości 49
Tychy 43-100
Województwo: śląskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in