WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH W RAMACH POPRAWY EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ ORAZ OGRANICZENIA NISKIEJ EMISJI W BUDYNKU „A” WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO WE WROCŁAWIU PRZY UL. POŚWIĘCKIEJ 8 WE WROCŁAWIU

» Notice description

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych obejmujących realizację:
a) Zadania 1 - obejmującego zmniejszenie emisji CO2 przez poprawę efektywności energetycznej w zabytkowym budynku Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu przy ul. Poświęckiej 8 we Wrocławiu, w trybie zaprojektuj i wybuduj w oparciu o Program funkcjonalno użytkowy (dalej: PFU) stanowiący załącznik nr 7 niniejszej SIWZ.
Zadanie jest współfinansowane w ramach projektu pn. Zmniejszenie emisji CO2 przez poprawę efektywności energetycznej w zabytkowym budynku Wojewódzkiego Szpitala specjalistycznego we Wrocławiu przy ul. Poświęckiej 8”, współfinansowanego z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, program priorytetowy nr 3.1.2 „Poprawa jakości powietrza Część 2) Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie”
b) Zadania 2 - obejmującego przebudowę części zabytkowego szpitala (budynek A) na potrzeby działalności Centrum Protezowania przy ul. Poświęckiej w oparciu o Projekt budowlany stanowiący załącznik nr 9 do SIWZ, Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (dalej: STWIORB) stanowiące załącznik nr 8 do niniejszej SIWZ, w szczególności wykonanie robót budowlanych zgodnie z załączonym przez Zamawiającego projektem, budowlanym, Specyfikacją Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, sztuką budowlaną i zaleceniami inspektorów nadzoru inwestorskiego.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

16.10.2020 | 09:00


» Location

ul. H. Kamieńskiego
Wrocław 51-124
Województwo: dolnośląskie
Polska


» Category assortment

  • Finishing and renovation works

» Buyer data

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu
ul. H. Kamieńskiego
Wrocław 51-124
Województwo: dolnośląskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in