Usługa opracowania i wydruku folderu informacyjno-edukacyjnego dla projektu „Rewitalizacja przyrodnicza Parku Ludowego w Lublinie znajdującego się w obszarze Zintegrowanego Centrum Komunikacyjnego dla LOF”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa: 7 Ochrona dziedzictwa kulturowego i naturalnego, Działanie: 7.4 Ochrona bioróżnorodności dla Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego.

» Notice description

Zakres zamówienia obejmuje opracowanie i wydruk folderu informacyjno-edukacyjnego dla projektu „Rewitalizacja przyrodnicza Parku Ludowego w Lublinie znajdującego się w obszarze Zintegrowanego Centrum Komunikacyjnego dla LOF”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa: 7 Ochrona dziedzictwa kulturowego i naturalnego, Działanie: 7.4 Ochrona bioróżnorodności dla Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego, w tym: 1) Projekt środka foldera wraz z okładką oraz zamieszczenie treści, retusz zdjęć; 2) Przygotowanie do druku, proof cyfrowy; 3) Druk foldera oraz dostawa do nie więcej niż 50 lokalizacji na terenie miasta Lublin

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

01.10.2020 | 12:00


» Location

Pl. Króla Władysława Łokietka 1
Lublin 20-109
Województwo: lubelskie
Polska


» Category assortment

  • Printing services

» Buyer data

Gmina Lublin
Pl. Króla Władysława Łokietka 1
Lublin 20-109
Województwo: lubelskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in