Zakup paliw dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Płocku oraz jednostek organizacyjnych powiatu płockiego w 2021 roku

» Notice description

Przedmiotem zamówienia jest 1) "Zakup paliw dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Płocku oraz jednostek organizacyjnych powiatu płockiego w 2021 roku", w podziale na części:
Część 1. Zakup paliw dla: Zespołu Szkół im. Stanisława Staszica w Gąbinie, Domu Pomocy Społecznej w Koszelewie.
Część 2. Zakup paliw dla: Domu Pomocy Społecznej im. Jacka Kuronia w Wyszogrodzie, Środowiskowego Domu Samopomocy w Wyszogrodzie, Domu Pomocy Społecznej
w Zakrzewie, Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej w Wyszogrodzie, Zespołu Szkół im. Jana Śniadeckiego w Wyszogrodzie.
Część 3. Zakup paliw dla: Domu Pomocy Społecznej „Nad Jarem” w Nowym Miszewie oraz Warsztatów Terapii Zajęciowej przy Domu Pomocy Społecznej „Nad Jarem” w Nowym Miszewie.
Część 4. Zakup paliw dla: Starostwa Powiatowego w Płocku, Powiatowego Urzędu Pracy
w Płocku, Centrum Usług Wspólnych Powiatu Płockiego, Domu Pomocy Społecznej
w Brwilnie, Zespołu Szkół im. Leokadii Bergerowej w Płocku.
Część 5. Zakup paliw dla: Zespołu Szkół Specjalnych w Goślicach, Domu Pomocy Społecznej
w Goślicach.
2) w szacowanych ilościach:
a) do 24 100 litrów benzyny bezołowiowej Pb 95.
b) do 52 090 litrów oleju napędowego ON.
3) Zamawiający będzie dokonywał zakupu paliw na stacjach:
a) dla części 1 - w odległości do 20 km od siedziby wyżej wymienionych w pkt 1 jednostek organizacyjnych powiatu płockiego.
b) dla części 2 - w odległości do 20 km od siedziby wyżej wymienionych w pkt 1 jednostek organizacyjnych powiatu płockiego.
c) dla części 3 - w odległości do 15 km od siedziby wyżej wymienionych w pkt 1 jednostek organizacyjnych powiatu płockiego.
d) dla części 4 - na terenie miasta Płocka,
e) dla części 5 – w odległości do 15 km od siedziby wyżej wymienionych w pkt 1 jednostek organizacyjnych powiatu płockiego.


Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

02.10.2020 | 10:00


» Location

Bielska 59
Płock 09-400
Województwo: mazowieckie
Polska


» Category assortment

  • Gaseous fuels
  • Nuclear fuels
  • Liquid fuels
  • Coal, briquettes, coke, peat and coke products

» Buyer data

Powiat Płocki reprezentowany przez Zarząd Powiatu w Płocku
Bielska 59
Płock 09-400
Województwo: mazowieckie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in