Przedmiotem zamówienia jest sukcesywne świadczenie usług restauracyjnych (cateringowych).

» Notice description

1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywne świadczenie usług restauracyjnych (cateringowych).
Przez świadczenie usług restauracyjnych Zamawiający rozumie usługę przygotowania, dostarczenia, podawania posiłków (zestawów), dbania o czystość w trakcie spotkania jak i uprzątnięcia pomieszczenia ze śmieci i resztek jedzenia po zakończeniu usługi.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (w skrócie: SOPZ) stanowi załącznik nr 3 do ogłoszenia/załącznik nr 2 do wzoru umowy.
3. Dodatkowe warunki realizacji zamówienia określa wzór umowy stanowiący załącznik nr 2 do ogłoszenia.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

30.09.2020 | 09:00


» Location

40-037 Katowice


» Category assortment

  • Food services

» Buyer data

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
ul. Ligonia 46
40-037 Katowice
telefon: Brak
fax: Brak
email: Brak
nip: Brak
regon: Brak


» Contact details

Available after sign in

Sign in