Budowa oświetlenia przejść dla pieszych na drogach gminnych i powiatowych – Korfantego ( 2 szt - P14 i P16) oraz uzbrojenie słupa zlokalizowanego przy ul. Korfantego w Radlinie na dz. nr 3601/244

» Notice description

Budowa oświetlenia przejść dla pieszych na drogach gminnych i powiatowych – Korfantego ( 2 szt - P14 i P16) oraz uzbrojenie słupa zlokalizowanego przy ul. Korfantego w Radlinie na dz. nr 3601/244. Szczegółowy zakres prac budowlanych określa dokumentacja projektowa stanowiąca załącznik nr 2 do SIWZ oraz przedmiar robót – załącznik nr 1 i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych załącznik nr 3.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

08.10.2020 | 11:45


» Location

ul. Rymera 15
Radlin 44-310
Województwo: śląskie
Polska


» Category assortment

  • Technical building installation services

» Buyer data

Miasto Radlin
ul. Rymera 15
Radlin 44-310
Województwo: śląskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in