Wydzielenie w salach chorych Oddziału Wewnętrznego 10 węzłów sanitarnych z malowaniem sal farbami bakteriobójczymi

» Notice description

Przedmiotem zamówienia jest wydzieleni w salach chorych Oddziału Wewnętrznego 10 węzłów sanitarnych z malowaniem sal farbami bakteriobójczymi zgodnie z Programem Funkcjonalno-Użytkowym zwanym dalej „PFU”. W zakres zadania wchodzi:
1 wykonanie prac budowlanych zgodnie z PFU,
2 opracowanie i przekazanie Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

25.09.2020 | 10:00


» Location

ul. Medyczna 19
Płock 09-400
Województwo: mazowieckie
Polska


» Category assortment

  • Construction supervision and other construction services
  • Other construction and renovation works
  • Landscaping services
  • Technical building installation services
  • Dismantling services
  • Road and railroad services
  • Dredging and regulation of water bodies and watercourses
  • Design services
  • Finishing and renovation works

» Buyer data

Wojewódzki Szpital Zespolony
ul. Medyczna 19
Płock 09-400
Województwo: mazowieckie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in