Dostawa pieczywa i wyrobów cukierniczych

» Notice description

Przedmiotem zamówienia jest dostawa pieczywa i wyrobów cukierniczych do garnizonów administrowanych przez 21 Bazę Lotnictwa Taktycznego w Świdwinie. Standardy jakościowe, szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia, dla poszczególnych zadań, zawiera załącznik nr 3 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia. Wskazanie asortymentu oraz ilości przedmiotu zamówienia, dla poszczególnych zadań zawiera, załącznik nr 2a-c do SIWZ – Formularze cenowe – który jest jej integralną częścią. Szczegółowe warunki realizacji zamówienia określa dokument pn. „Projekt umowy” stanowiący załącznik nr 4 do SIWZ.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

02.10.2020 | 11:15


» Location

ul. Połczyńska 32
Świdwin 78-301
Województwo: zachodniopomorskie
Polska


» Category assortment

  • Starch products

» Buyer data

21 Baza Lotnictwa Taktycznego w Świdwinie
ul. Połczyńska 32
Świdwin 78-301
Województwo: zachodniopomorskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in