Wykonanie robót budowlanych pod nazwą "Malowanie elewacji, wymiana obróbek blacharskich oraz impregnacja elementów konstrukcji więźby dachowej budynku przy ul. Artyleryjskiej 3 B w Olsztynie

» Notice description

Wykonanie robót budowlanych pod nazwą "Malowanie elewacji, wymiana obróbek blacharskich oraz impregnacja elementów konstrukcji więźby dachowej budynku przy ul. Artyleryjskiej 3 B
w Olsztynie" Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają załączniki do SIWZ

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

09.10.2020 | 10:00


» Location

Artyleryjska 3b
Olsztyn 10-165
Województwo: warmińsko-mazurskie
Polska


» Category assortment

  • Construction supervision and other construction services
  • Other construction and renovation works
  • Landscaping services
  • Technical building installation services
  • Dismantling services
  • Road and railroad services
  • Dredging and regulation of water bodies and watercourses
  • Design services
  • Finishing and renovation works

» Buyer data

Warmińsko-Mazurska Wojewódzka Komenda OHP w Olsztynie
Artyleryjska 3b
Olsztyn 10-165
Województwo: warmińsko-mazurskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in