Remont laboratoriów badawczych nr 10 i 18 w budynku „Nowej Chemii” przy ul. Krzywoustego 4 w Gliwicach. Oznaczenie sprawy: IA1/B/20/60/MW

» Notice description

1. Przedmiotem zamówienia są roboty:

a) budowlane:
• wymiana stolarki drzwiowej, naświetli;
• demontaż dygestoriów i blatów żelbetowych;
• skucie uszkodzonych fragmentów tynków ze ścian i stropów;
• demontaż sufitu podwieszonego;
• rozebranie posadzek wraz z warstwami wyrównawczymi;
• wykonanie nowej posadzki z nowymi warstwami podposadzkowymi;
• roboty tynkowe i okładzinowe ścian;
• płytkowanie ścian;
• wykonanie sufitu podwieszonego i obudowy płytami GK;
• malowanie ścian, sufitów i grzejników;

b) instalacyjne:
• roboty demontażowe w zakresie instalacji gazu, wody, kanalizacji, próżni i sprężonego powietrza;
• wymiana rurociągów wody i kanalizacji przebiegających wzdłuż wyspowych i przyściennych stołów laboratoryjnych, montaż natrysku bezpieczeństwa;
• wykonanie podłączenia dwóch nowych dygestoriów do wentylacji wyciągowej w zakresie technologicznym oraz w zakresie instalacji wody, kanalizacji, próżni i sprężonego powietrza;
• montaż nawiewników okiennych szczelinowych;
• montaż przepływowych podgrzewaczy wody, wpustu podłogowego, nowej armatury odcinającej;

c) elektryczne:
• demontaż istniejącej instalacji elektrycznej;
• roboty przygotowawcze i budowlane pod ułożenie kabli, przewodów, kabli oraz osprzęt instalacyjny;
• wykonanie trasy kablowej;
• wymiana tablicy laboratoryjnej wraz z aparaturą zabezpieczającą;
• wykonanie instalacji oświetlenia;
• wykonanie instalacji elektrycznej dla nowych stołów laboratoryjnych i nowych dygestoriów;
• wykonanie instalacji siły;
• wykonanie zasilania laboratorium;
• wykonanie instalacji dla jednego stanowiska komputerowego sieci teleinformatycznej;
• wykonanie instalacji dla wyłącznika laboratorium;
• zaprawianie bruzd z przewodami i kablami;
• wykonanie dokumentacji powykonawczej wraz z kompletem pomiarów elektrycznych w tym fotometrycznych;

Wywóz i utylizacja złomu, gruzu oraz utylizacja źródeł światła.
2. Kody CPV:
45000000-7 – Roboty budowlane;
45453000-7 – Roboty remontowe i renowacyjne;
45310000-3 – Roboty instalacyjne elektryczne;
45332200-5 – Roboty instalacyjne hydrauliczne.
3. Termin wykonania zamówienia: do 8 tygodni (56 dni) od dnia zawarcia umowy.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

08.10.2020 | 10:00


» Location

Akademicka 2A
Gliwice 44-100
Województwo: śląskie
Polska


» Category assortment

  • Construction supervision and other construction services
  • Other construction and renovation works
  • Landscaping services
  • Technical building installation services
  • Dismantling services
  • Road and railroad services
  • Dredging and regulation of water bodies and watercourses
  • Design services
  • Finishing and renovation works

» Buyer data

Politechnika Śląska
Akademicka 2A
Gliwice 44-100
Województwo: śląskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in