„Gmina bez smogu – wymiana kotłów CO na terenie gminy Iłża”

» Notice description

Przedmiotem zamówienia jest: „Gmina bez smogu – wymiana kotłów CO na terenie gminy Iłża”
Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż urządzeń grzewczych wraz z wykonaniem instalacji przewidzianej wnioskiem o dofinasowanie z opracowaniem niezbędnej dokumentacji projektowej.
W ramach zadania należy:
- 17 szt. kotłów na gaz ziemny, i 1 szt. kotła na gaz płynny w tym:
• kotły kondensacyjne jednofunkcyjne kotły gazowe z zasobnikami c.w.u – 8 szt.
• kondensacyjne gazowe kotły z wbudowanym warstwowym zasobnikiem c.w.u. - 10 szt.
- 25 szt. kotłów na biomasę (pellet) dwufunkcyjnych
realizowane w systemie „zaprojektuj i wybuduj” w ramach dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Działanie 4.3 Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza, Poddziałanie 4.3.1 – Ograniczanie zanieczyszczeń powietrza i rozwój mobilności miejskiej.
Szczegółowy zakres prac wskazano w Programie Funkcjonalno – Użytkowym stanowiących załącznik Nr 1 i Opisie przedmiotu zamówienia załącznik Nr 2 do SIWZ.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

08.10.2020 | 12:00


» Location

Rynek 11
Iłża 27-100
Województwo: mazowieckie
Polska


» Category assortment

  • Technical building installation services

» Buyer data

Gmina Iłża
Rynek 11
Iłża 27-100
Województwo: mazowieckie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in