Zakup i dostawę aparatu USG

» Notice description

4.1 Przedmiotem zamówienia jest zakup, dostawa, oraz montaż sprzętu aparatu USG do „Szpitala Powiatowego we Wrześni” Sp z o.o. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Rozdziale 4 SIWZ. Przedmiot zamówienia nazywany jest w dalszej treści IDW „przedmiotem zamówienia”.
4.2 Wykonawca w ramach zamówienia zobowiązany jest do wykonania instruktażu dla 3 osób personelu
( wskazanego przez Zamawiającego) obsługi USG oraz montażu aparatu. Instruktaż i montaż zakończy się
sprawdzianem jego skuteczności oraz zostanie potwierdzony protokołem podpisanym przez strony.
4.3 Okres gwarancji minimum 24 miesięcy

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

01.10.2020 | 10:00


» Location

ul. Słowackiego 2
Września 62-300
Województwo: wielkopolskie
Polska


» Category assortment

  • Medical equipment

» Buyer data

"Szpital Powiatowy we Wrześni" Sp. z o.o.
ul. Słowackiego 2
Września 62-300
Województwo: wielkopolskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in