Dostawa artykułów administracyjno - biurowych

» Notice description

Przedmiotem zamówienia jest dostawa artykułów administracyjno – biurowych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: rodzaj, ilość zamawianego asortymentu, znajduje się w Załączniku nr 1 do SIWZ - formularzu cenowym. Wykaz dostaw wraz z ilościami stanowi Załącznik nr 2 do SIWZ. Zamawiający uprawniony jest do realizacji zwiększonego zakresu umowy maksymalnie do 25 % wartości zamówienia podstawowego. Skorzystanie przez Zamawiającego z prawa opcji jest uprawnieniem Zamawiającego, z którego skorzystanie rodzi po stronie Wykonawcy obowiązek realizacji zamówienia opcjonalnego. Realizacja zamówienia opcjonalnego nastąpi po takich samych cenach jednostkowych jak w zamówieniu podstawowym, zgodnie z ofertą złożoną przez Wykonawcę.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

01.10.2020 | 10:00


» Location

ul. Konstantynowska 85
Zgierz 95-100
Województwo: łódzkie
Polska


» Category assortment

  • Office accessories

» Buyer data

31 Wojskowy Oddział Gospodarczy
ul. Konstantynowska 85
Zgierz 95-100
Województwo: łódzkie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in