Badanie ewaluacyjne

» Notice description

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie badania ewaluacyjnego pn. „Ocena wpływu wsparcia w zakresie kształcenia zawodowego i ustawicznego”. Celem badania jest ocena efektów wsparcia w zakresie działań podjętych w ramach Programu dotyczących kształcenia zawodowego i ustawicznego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 4 do Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia (SIWZ).

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

13.10.2020 | 10:00


» Location

al. Łukasza Cieplińskiego 4
Rzeszów 35-010
Województwo: podkarpackie
Polska


» Category assortment

  • Measurements, tests and technical acceptance

» Buyer data

Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
al. Łukasza Cieplińskiego 4
Rzeszów 35-010
Województwo: podkarpackie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in