,,Oszacowanie 34 nieruchomości, które zostały geodezyjnie podzielone w I kwartale 2019 roku, w celu określenia czy nastąpił wzrost ich wartości i ustalenia opłat adiacenckich z tego tytułu”

» Notice description

1. Przedmiotem zamówienia jest zadanie pn.: ,,Oszacowanie 34 nieruchomości, które zostały geodezyjnie podzielone w I kwartale 2019 roku, w celu określenia czy nastąpił wzrost ich wartości i ustalenia opłat adiacenckich z tego tytułu”.
2. Przedmiot zamówienia obejmuje zadanie wykonania wyceny 34 nieruchomości położonych na terenie Gminy Goleniów, wymienionych w załączniku nr 8 do SIWZ. Nieruchomości zostały geodezyjnie podzielone, podziału zatwierdzono ostatecznymi decyzjami z I kwartału 2019 roku, w tym:
- 16 nieruchomości podzielono na 2 nowe,
- 7 nieruchomości podzielono na 3 nowe,
- 2 nieruchomości podzielono na 4 nowe,
- 1 nieruchomość podzielono na 5 nowych,
- 1 nieruchomość podzielono na 7 nowych,
- 1 nieruchomość podzielono na 8 nowych,
- 1 nieruchomość podzielono na 9 nowych,
- 1 nieruchomość podzielono na 10 nowych,
- 1 nieruchomość podzielono na 13 nowych,
- 1 nieruchomość podzielono na 15 nowych,
- 1 nieruchomość podzielono na 17 nowych,
- 1 nieruchomość podzielono na 25 nowych.
3. W opracowaniach należy określić wartość danej nieruchomości przed podziałem i wartość tej nieruchomości po podziale

4. Przy wykonywaniu opracowań należy:
- stosować przepisy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r., poz. 65) - art. 4 pkt 16 i 17, art. 92, art. 98a ust. 1b i 3, art. od 150 do 156 ustawy;
- stosować przepisy rozporządzenia RM z dnia 21 września 2004 r. w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego (Dz. U. z 2004 r. nr 207, poz. 2109 ze zm.)- § 40 ust. 1 i 2;
- postępować zgodnie ze standardami zawodowymi rzeczoznawców majątkowych;
- uwzględniać orzeczenia Sądów Administracyjnych, zawierające interpretacje w/w przepisów
ustawy i rozporządzenia, m.in. II SA/Bd 115/15, IISA/Gd 355/14, IISA/Łd 221/13, II SA/Gd 223/12.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

02.10.2020 | 09:45


» Location

Plac Lotników 1
Goleniów 72-100
Województwo: zachodniopomorskie
Polska


» Category assortment

  • Construction supervision and other construction services

» Buyer data

Gmina Goleniów
Plac Lotników 1
Goleniów 72-100
Województwo: zachodniopomorskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in