Dostawa tonerów, atramentów oraz innych materiałów eksploatacyjnych

» Notice description

1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa tonerów, atramentów oraz innych materia-łów eksploatacyjnych w ilościach i asortymencie określonych w załącznikach nr 6-7. Liczba za-dań 2:

Zadanie nr 1 – Dostawa zamienników tonerów, atramentów oraz innych materiałów eksploatacyjnych.
Zadanie nr 2 – Dostawa oryginalnych tonerów, atramentów oraz innych materiałów eksploatacyjnych do urządzeń będących na gwarancji.

2. Szczegółowy asortyment ilości oraz minimalne wymagane parametry techniczno-użytkowe przedmiotu zamówienia określają załączniki – formularze asortymentowo-cenowe.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

01.10.2020 | 10:00


» Location

ul. Domańskiego 2
Żary 68-200
Województwo: lubuskie
Polska


» Category assortment

  • Consumables for office equipment

» Buyer data

105. Kresowy Szpital Wojskowy z Przychodnią Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
ul. Domańskiego 2
Żary 68-200
Województwo: lubuskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in