Dostawa artykułów promocyjnych dla Departamentu Rozwoju Regionalnego

» Notice description

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa artykułów promocyjnych zgodnie z zakresami:
ZAKRES I:
1) Butelka z wymiennym filtrem oczyszczającym wodę, 100 sztuk
2) Zestaw do uprawy ziół, np. bazylii, mięty, 100 sztuk
3) 3-częściowy zestaw podróżny, 100 sztuk
4) Długopis ze wskaźnikiem laserowym, latarką i końcówką dotykową, 200 sztuk
5) Długopis, 500 sztuk
6) Pendrive 2w1 typu twister (USB+micro), 500 sztuk
ZAKRES II:
1) Teczka BOX z gumką – 100 sztuk
2) Zestaw do notatek z karteczkami samoprzylepnymi, 200 sztuk
3) Notatnik A5, 300 sztuk
4) Notes ekologiczny A5 z materiału z recyklingu, 500 sztuk
5) Notatnik A5 (wykonany z materiałów ekologicznych w kolorze naturalnym) wraz z nadrukiem, 100 sztuk
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 3 do SIWZ/Załącznik nr 1 do wzoru umowy.
3. Dodatkowe warunki realizacji zamówienia określa wzór umowy stanowiący załącznik nr 2 do SIWZ.
4. Zamawiający wymaga aby przedmiot zamówienia był dostosowany do potrzeb wszystkich użytkowników, w tym dla osób niepełnosprawnych. W szczególności Zamawiający wymaga aby w miarę zaistnienia możliwości artykuły promocyjne były zaprojektowane i wykonane w sposób ergonomiczny, łatwy do użytkowania przez wszystkich użytkowników w tym osoby niepełnosprawne.
5. Przedmiot zamówienia jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach:
a) PO PT 2014-2020 Oś Priorytetowa 3 potencjał beneficjentów funduszy europejskich, Działanie 3.1 Skuteczni beneficjenci, Projekt pn.: „Śląskie Programy Rewitalizacji – szkolenia” – (zakres I poz. 5 i 6 oraz zakres II poz. 4)
b) RPO WSL na lata 2014-2020, oś priorytetowa: II. Cyfrowe Śląskie dla działania: 2.1. Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych w ramach projektu „Rozbudowa systemu zarządzania terenami pogórniczymi na terenie województwa śląskiego” – (zakres II poz. 5)

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

05.10.2020 | 12:00


» Location

Ligonia 46
Katowice 40-037
Województwo: śląskie
Polska


» Category assortment

  • Stationery (paper)

» Buyer data

Województwo Śląskie
Ligonia 46
Katowice 40-037
Województwo: śląskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in