Dostawa wyrobów medycznych

» Notice description

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyrobów medycznych w tym zestawów sterylnych, materiałów z fizeliny, materiałów eksploatacyjnych do Centralnej Sterylizacji,produktów do użycia na Bloku operacyjnym oraz pustych worków do przygotowywania mieszanin do ż/p z podziałem na 7 części dla Szpitala na zasadach określonych niniejszą SIWZ. Szczegółowy wykaz zamawianych produktów zawiera formularz cenowy (załącznik nr 2 do SIWZ).

2. Przedmiot zamówienia został podzielony 7 na części:
1) Pakiet 1- Zestawy sterylne
2) Pakiet 2 - Obłożenia niesterylne
3) Pakiet 3 - Pieluchomajtki i podkłady
4) Pakiet 4 - Zestawy z fizeliny
5) Pakiet 5 - Materiały eksploatacyjne do Centralnej Sterylizacji
6) Pakiet 6 - Wyroby medyczne dla Bloku Operacyjnego
7) Pakiet 7 - Worki do przyrządzania mieszanin z oprzyrządowaniem
3. Miejsce dostawy: Szpital Specjalistyczny „INFLANCKA” im. Krysi Niżyńskiej „Zakurzonej” SPZOZ, Warszawa, ul. Inflancka 6.
4. Wielkość i asortyment dostaw będzie uzależniony od bieżących potrzeb Zamawiającego. Podane ilości mają charakter szacunkowy i mogą ulec zmianie (zwiększyć lub zmniejszyć się). Zamawiającemu przysługuje prawo wyboru ilości zamawianego asortymentu w granicach określonych wartością umowy.
5. Termin dostarczenia zamawianego asortymentu – 2 dni robocze od zgłoszenia (dopuszcza się składanie zamówienia w formie pisemnej, faxem lub przez telefon za potwierdzeniem na piśmie).

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

01.10.2020 | 10:00


» Location

Inflancka 6
Warszawa 00-189
Województwo: mazowieckie
Polska


» Category assortment

  • Medical equipment

» Buyer data

Szpital Specjalistyczny "INFLANCKA" im. Krysi Niżyńskiej "Zakurzonej"
Inflancka 6
Warszawa 00-189
Województwo: mazowieckie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in