Dostawa sprzętu jednorazowego użytku dla potrzeb Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kole

» Notice description

Przedmiot zamówienia obejmuje sukcesywną dostawę sprzętu medycznego jednorazowego użytku dla potrzeb Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kole w ramach następujących oddzielnych pakietów.
Szczegółowy opis wymagań i parametrów jakościowych, szacunkowe zestawienie ilościowe materiałów objętych przedmiotem zamówienia określają pozycje wymienione w druku „FORMULARZ CENOWY”, który stanowi Załącznik nr 2.
Szczegółowy sposób wykonania zamówienia publicznego opisany został w druku „PROJEKT UMOWY”.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

02.10.2020 | 09:30


» Location

ul. Poniatowskiego 25
Koło 62-600
Województwo: wielkopolskie
Polska


» Category assortment

  • Medical equipment

» Buyer data

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
ul. Poniatowskiego 25
Koło 62-600
Województwo: wielkopolskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in

Stay up to date with the news from the market
 

Requests from Health care, medical equipment and services, veterinary medicine category published on OnePlace in last 10 days.