Świadczenie usługi obsługi ekspozycji na rzecz Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie MOCAK

» Notice description

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie stałych usług obsługi ekspozycji i doraźnych usług obsługi ekspozycji oraz czynności pomocniczych przez opiekunów ekspozycji na rzecz Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie MOCAK, ul. Lipowa 4.
2. Usługa winna być świadczona:
A. stała usługa obsługi ekspozycji:
• na 3 stanowiskach (opiekunów ekspozycji) jednocześnie 8 godzin dziennie,
• sześć dni w tygodniu (zwykle od wtorku do niedzieli) z wyjątkiem dni, w których Muzeum jest zamknięte dla zwiedzających (np. z powodu dni ustawowo wolnych od pracy lub innych),
• szczegółowy zakres obowiązków osoby wykonującej obsługę ekspozycji na stanowisku (opiekuna ekspozycji) określony jest we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 3 do siwz
B. doraźne usługi obsługi ekspozycji i czynności pomocniczych:
• przez średnio od 0 do 8 osób (opiekunów ekspozycji) jednocześnie. Świadczenie usługi przez od 0 do 2 opiekunów ekspozycji jednocześnie planowane jest w okresach zmiany ekspozycji tj. około 6 tygodni w trakcie całego roku, w pozostałym okresie planowane jest świadczenie usług przez od 2 do maksymalnie 8 opiekunów ekspozycji jednocześnie,
• sześć dni w tygodniu (zwykle od wtorku do niedzieli) z wyjątkiem dni, w których Muzeum jest zamknięte dla zwiedzających (np. z powodu dni ustawowo wolnych od pracy lub innych);
• do 8 godzin dziennie przez każdą z osób (opiekunów ekspozycji).
• liczba osób (opiekunów ekspozycji) wykonujących obsługę ekspozycji może zostać okresowo zmniejszona lub zwiększona np. w trakcie zmiany ekspozycji – zmniejszenie zapotrzebowania, przy dodatkowych wydarzeniach zwiększenie zapotrzebowania,
• szczegółowy zakres obowiązków osoby wykonującej obsługę ekspozycji (opiekuna ekspozycji) określony jest we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 3 do siwz.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

01.10.2020 | 11:00


» Location

Lipowa 4
Kraków 30-702
Województwo: małopolskie
Polska


» Category assortment

  • Security

» Buyer data

Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie MOCAK
Lipowa 4
Kraków 30-702
Województwo: małopolskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in